Terms of Use - Schmidt Communicatie

Terms of Use

Schmidt communicatie zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op deze website, maar geeft ter zake geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Schmidt communicatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit jouw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot www.schmidtcommunicatie.nl of uit het uitgaan van informatie die op deze website wordt verstrekt.

De inhoud van deze website is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Er mag niets van gekopieerd en/of aan veranderd worden zonder toestemming vooraf van Schmidt communicatie. Toestemming kan worden verleend voor niet-commerciële doeleinden met volledige bronvermelding. Het eigenaarschap van www.schmidtcommunicatie.nl ligt volledig bij Schmidt communicatie. De op deze website afgebeelde gegevens zoals logo’s, teksten, foto’s, illustraties en grafisch materiaal zijn eigendom van Schmidt communicatie en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website.

Verwijzingen naar andere websites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Schmidt communicatie geeft geen enkele garantie voor de inhoud van dergelijke websites en kan hiervoor ook geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle gegevens die je stuurt naar www.schmidtcommunicatie.nl dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Indien je geen prijs stelt op schriftelijke, telefonische en/of elektronische informatie over onze producten of dienstverlening, dan kun je dit schriftelijk bij ons melden:

V.O.F. Schmidt Communicatie
Mulderij 4
3831 NV Leusden

info@schmidtcommunicatie.nl